Erkek Okulları Eğitim Metodu


Okulumuz, Arapça dil ağırlıklı bir programa sahip olması hasebiyle interaktif bir eğitim metodunu benimsemektedir. Öğretmenlerimiz, işlenecek konuyu önceden öğrencilere bildirir ve öğrencilerimiz o konuya akşam çalışıp/mütalaa edip derse gelerek yaptıkları çalışmaları her ders öğretmenine sunar ve ders öğretmeni de gerek eksik yerleri gerekse konuyla alakalı olarak bilinmesi gereken diğer meseleleri açıklayarak dersini tamamlar. Günlük bu tempoyla derslerimiz devam ederken; belli zaman dilimlerinde yapılan tekrar ve müzakerelerle de işlenen konunun pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Diğer yandan “Ödev Takip Programı” adı altında öğrencilerimiz, günlük olarak ders saatlerinden sonra iki saatlik etütlerde öğretmenlerle birebir çalışma imkanı bulmaktadır. Bu programla öğretmenlerimiz, öğrencilerle birebir ilgilenme fırsatını elde etmiş olup okul olarak samimi bir ortamda eğitim hizmetinin verilmesi sağlanmaktadır.