Farkımız

Külliyat Lisesi öğrencileri, ilmî ve ruhî hamlelerini gezi, piknik, spor müsabakaları gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de beslemektedir. Külliyat Lisesi yoğun ders programı yanında hafta içi ve hafta sonu etüt programları, kantini ve kapalı futbol sahasıyla gençlerimizi yarınlara hazırlamaktadır.

Külliyat Okulları öğrencilerimize karakter sahibi, donanımlı ve fedakâr bir birey olmayı vadetmektedir. Bunun İçin gerek İslami gerek fenni ilimlerin her dalında eğitim vermektedir. Bir okulda okutulması gereken her ilim dalına dair okumaların yapıldığı Külliyat Okulları, interaktif eğitim sistemini hayata geçirmektedir.