Külliyat Okulları Hakkımızda

Külliyat Okulları

Külliyat Okulları, İFAM vakfı bünyesinde kurulan ve Milli Eğitim Bakanlığına ait müfredatın yanında Arapça lisan, gramer ve metin çözümleme derslerinin de verildiği kâr amacı gütmeyen bir eğitim kurumudur. Kurumumuz, Erkek Anadolu Lisesi, Kız Anadolu Lisesi ve Kız Orta Okulu düzeyinde eğitim vermektedir. Erkek Anadolu Lisesi’nde pansiyon hizmeti de vermekte olan Külliyat Okulları, kız okullarında eğitimi yatılı olmayan talebelerle sürdürmektedir. Şehir olarak sadece Samsun’da faaliyetlerini sürdüren Külliyat okullarının Türkiye’nin diğer şehirlerinde henüz bir çalışması bulunmamaktadır.

Külliyat Okulları, kökleri ezelde dalları ebette olan nesli yetiştirmeye namzet bir eğitim yuvasıdır. Külliyat Okulları, Gazzâlîler, Yavuzlar, Fatihler ve Birûnîlerin yetiştiği Medeniyet binasında bir tuğla olmaya taliptir. Öğrencilerimiz, Külliyat okullarında İslami ilimlerle benliklerini inşa ederken; fenni ilimlerle de madde planında neyi, nasıl, niçin yapacaklarını öğrenmektedir. İnteraktif bir eğitim müfredatına sahip olan Külliyat okulları, mevcut müfredatın yanında yabancı dil olarak Arapça (%70) ve İngilizce (%30) dersler vermektedir. Külliyat okulları günümüz dünyasında İslam’ı bir yandan hukuk, siyaset ve iktisadi anlamda akademik olarak insanlığa ulaştırmayı öncelerken; diğer yandan ise tıp ve mühendislik alanında insanlığa faydalı asırlık projelere imza atabilecek neslin yetiştirilmesinde pay sahibi olmayı hedeflemektedir.