Erkek Okulları Fotoğraf Albümü


Sınıflar

Öğrencilerimiz, Külliyat Anadolu Lisesi’nin geniş, ferah ve temiz sınıflarında ders görmektedir. Sınıflarımız her gün temizlenmekle beraber eğitim kalitesinin gereği olarak akıllı ve normal tahtalar da mevcuttur.


Konferans Salonu

Kültürel, sosyal ve diğer alanlarda, öğrencilerimize yol gösterecek şahsiyetleri ağırlamak için yapılan konferans salonlarımızda öğrencilerimizi zihnen ve fikren doğru bilgilerle doyurmanın amacındayız.


Kütüphane

Hem Arapça hem de Türkçe kitapların bulunduğu okulumuz kütüphanesi talebelerimizin İslâm kültürü, tarihi ve medeniyeti alanında okumalar yapabileceği şekilde dizayn edilmiştir. Aynı zamanda üniversite hazırlık kitaplarının da bulunduğu kütüphanemiz talebelerimizin istifadelerine sunulmuştur.

 


Bilgisayar Laboratuvarı

Öğrencilerimizin araştırma yapması amacıyla kurduğumuz bilgisayar laboratuvarında öğrencilerimize istediği bilgiye ulaşmaları konusunda daha iyi hizmet vermek amacındayız.

 


Yemekhane

Nezih ortamda hizmet vermeye çalıştığımız yemekhanemizde öğrencilerimize üç öğün yemek verilmektedir.

 


Spor Kompleksi

Öğrencilerimizin bedenen de güçlü olmaları için kurduğumuz spor komplekslerinde öğrencilerimize boş zamanlarında daha bir imkan sağlama amacındayız.