Erkek Okulları Misyon Vizyon

Külliyat Anadolu Lisesi, kökleri ezelde dalları ebette olan nesli yetiştirmeye namzet bir eğitim yuvasıdır. Külliyat Anadolu Lisesi, Gazzâlîler, Fatihler ve Birûnîlerin yetiştiği Medeniyet binasında bir tuğla olmaya taliptir. Öğrencilerimiz, Külliyat okullarında İslami ilimlerle benliklerini inşa ederken; fenni ilimlerle de madde planında neyi, nasıl, niçin yapacaklarını öğrenmektedir. Alanında uzman öğretmenlerin rehberliğinde pazar hariç her gün 8 saat ders 3 saat etütten oluşan yoğun bir programla öğrencilerimizi yarınlara yürütmeyi amaçlamaktadır.