Tarihçe

Külliyat Lisesi Samsun ilinin 19 Mayıs ilçesinin mütevazı ve nispeten sakin bir mahallesinde 2019-2020’de Eğitim-Öğretim hayatına başladı. Okulumuz hazırlık sınıfı bulunan bir Anadolu lisesidir ve eğitim süresi 5 yıldır.. Hazırlık sınıfında ağırlıklı olarak Arapça eğitimi vardır, bunun yanında İngilizce, matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı gibi dersler de verilmektedir. Pansiyonlu bir erkek lisesidir. Öğrencilerimizin hepsi burada kalmaktadır.

Külliyat Lisesinin kuruluşu milletimizin talebi ile ortaya çıkmış ve şekillenmiştir. Çalışmalarına 2007’de başlayan İFAM-İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi faaliyetleriyle elhamdülillah Anadolu’da makes buldu. Çok kısa sürede milletimizin teveccühünü kazanan İFAM ilk olarak üniversite öğrencilerine yönelik klasik usulde İslami ilimler programları icra ediyordu. Daha sonra gelen talepler ve bizim de tespit ettiğimiz ihtiyaçlar doğrultusunda aynı program lise öğrencilerine uyarlandı, ardından ortaokul öğrencilerine okulla birlikte hafızlık programı başlatıldı.