Vizyonumuz ve Misyonumuz

VİZYONUMUZ
Külliyat Lisesi siyasette Yavuzlar, sanatta Fuzuliler, mimaride Sinanlar, ilimde Keşmiriler, zühtte, takvada Ali Haydarlar, fikirde, harekette Necip Fazıllar yetiştirmeye taliptir. Arapça ile ruh kökümüze, İngilizce ile de Batı dünyasına açılacak, farklı kültürleri tanıyacak, çağ açıp çağ kapatan bir nesle yaraşır bir eğitim imkanı sunmaktadır.
Külliyat Okullarındaki program dini ilimlerle insanlığın ihtiyaç duyduğu her türlü ilmi elde etmek amacıyla düzenlenmiştir. Her türlü alanda sağduyulu ve donanımlı öğretmenlerin gayretleriyle ders verilen okulumuzda öğrencilerin her türlü açıdan gelişmesine katkı sağlayan dersler ve etkinlikler icra edilmektedir.
Ayrıca öğrencilerimizin yurt hayatı İçin gerekli her türlü eksikler (geceleme, yemek vb.) okulumuz tarafından karşılanacak olup öğrencilerimizden sadece eğitim ücreti temin edilmektedir.
MİSYONUMUZ
• Anadolu’yu dünyaya nizam verir hale getiren değerlerle donanımlı, başarıya susamış, sevgi ve hoşgörü anlayışını benimsemiş bir nesil yetiştirmek Külliyat Okullarının ilk hedefidir.
• Müslümanlara ve tüm insanlığa huzuru getirecek nesli yetiştirmenin davasını güden Külliyat Okulları ülkemizin yarınları için bir ışık yakabilmeyi, bu ışıkları topluma kazandırmayı ana ilke edinmiştir.
• Öğrencilerimizi okuyan, düşünen, bilgilerini temellendiren, inancını aklıyla bütünleştiren bireyler olarak yetiştirmek genel hedefimizken; eğitim-öğretim ordumuza kattığımız her öğrencimizi hedefine ulaştırma çabası içinde olmak özel hedefimizdir.